Brexit ja kasinot

Iso-Britanniassa äänestettiin kesällä 2016 Brexitin puolesta eli sen puolesta, että Iso-Britannia eroaa EU:sta. Muutoksen vaikutuksia ei vielä kokonaisuudessaan tiedetä ja vielä tälläkin hetkellä, noin vuotta myöhemmin voidaan ainoastaan spekuloida, miten Brexit tulee vaikuttamaan niin yksilöllisellä kuin kansainväliselläkin tasolla. Iso-Britannia, ja erityisesti sen itsehallintoalue, Gibraltar ovat merkityksellisiä Euroopan rahapelimarkkinalle.

Brexitin kokonaisvaikutukset ovat vielä hämärän peitossa, mutta voidaan pohtia millaisia vaikutuksia sillä mahdollisesti on rahapelialalle. Suurin ja todennäköisin vaikutus pelialan yritysten toiminnalle on Brexitin tuomat muutokset verotuksessa. EU-alueella kasinopelaajien ei tarvitse maksaa voitoistaan veroja niin kauan, kun myös yritys toimii EU-maan lisenssillä.

Brexit ja Gibraltar

Kun Iso-Britannia eroaa EU:sta, Iso-Britanniasta ja Gibraltarilta toimivat pelisivustot eivät enää automaattisesti kuuluisi sivustoihin, joiden voitoista ei tarvitse maksaa veroja. Jos asiasta ei päätetä toisin, kaikki EU-alueen pelaajat joutuisivat siis maksamaan veroja Iso-Britannian lisenssillä toimivilta kasinoilta saaduista voitoista. Toinen, mahdollisesti vielä tärkeämpi seikka on, tuleeko Gibraltaria koskemaan täysin samat pelialaa koskevat määräykset kuin Iso-Britanniaa, vai onko mahdollista, että Gibraltarilta toimiville kasinoille myönnetään erikoisoikeuksia?

Toisaalta on todennäköistä, että samat säädökset tulisivat etenkin voittojen verotuksen kohdalla koskemaan sekä Iso-Britanniaa että Gibraltaria, sillä Gibraltar on yhä edelleen Iso-Britanniaan kuuluva. Gibraltarille on jo tähän päivään saakka kuitenkin myönnetty paljon oikeuksia, jotka koskevat vain kyseistä aluetta. Esimerkiksi verotus on Gibraltarilla Iso-Britanniasta erillinen siitä huolimatta, että alue kuuluu Iso-Britanniaan. Kysymys kuuluukin, miten Gibraltarin asema määräytyy, kun Iso-Britannia ei enää ole osa EU:ta.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty myös sitä, että Gibraltarin alue palautetaan Espanjalle, jolloin Gibraltar pysyisi osana EU-aluetta. Tämä ei kuitenkaan poistaisi ongelmaa rahapelialan kannalta, sillä Espanjassa pelaaminen on tarkasti säädeltyä, ja tämä johtaisi lähes väistämättä siihen, että pelialan yritykset lähtisivät Gibraltarilta, jos Espanjan säännökset otettaisiin käyttöön alueella.

Jos peliyritykset halutaan pitää Gibraltarilla, on alueen pysyttävä EU:n sisällä, mikä onnistuu alueen luovuttamisella Espanjalle. Jos Gibraltarilla pysyivät samat säädökset pelialaa koskien, juuri mikään ei muuttuisi. Kun Iso-Britannia äänesti Brexitistä, Gibraltarin kanta oli yleisesti sitä vastustava. Enemmän kuin 90% alueen asukkaista kannatti kyselyiden perusteella EU:ssa pysymistä, mutta samanlaisia lukuja oli nähtävissä myös sitä vastaan, että Gibraltaria ei liitetä osaksi Espanjaa.

Miten muutos vaikuttaa pelialan yrityksiin?

Pelialan yritysten kannalta Brexitin vaikutukset voivat olla huomattavasti tuhoisammat kuin pelaajan kannalta. Siinä missä pelaaja voi vain keskittää pelaamisensa jollekin muulle sivustolle, yrityksillä voi olla edessä markkinan huomattava kutistuminen tai jopa yrityksen siirto kokonaan toiseen maahan, jos toiminta muuttuu liian kannattamattomaksi Gibraltarilta.

Alue myös työllistää noin 3400 henkilöä pelialan tehtävissä. Suuri osa Gibraltarilla työskentelevistä ihmisistä asuu Espanjassa ja Gibraltarin kuuluminen EU-alueeseen tekee työskentelystä helppoa eikä erityistä lupaa tarvita. Jos yritykset siirtyvät pois Gibraltarilta, miten käy työntekijöiden? Suuri osa työntekijöistä on varmasti valmis muuttamaan, sillä he asuvat valmiiksi jo ulkomailla, työskennellessään Gibraltarilla. Eivät kuitenkaan kaikki, ja kuten sanottu, esimerkiksi espanjalaiset työntekijät asuvat yhä kotimaassaan työskennellessään Gibraltarilla. Työskentelystä Gibraltarilla ja Iso-Britanniassa tulee oletettavasti hankalampaa EU-maiden kansalaisille, sillä työskentelyn vapautta maissa saatetaan rajoittaa.

Gibraltar muodostaa merkittävän osan rahapelimarkkinasta. Vaikka Gibraltarilta toimivien peliyritysten määrä on vähäisempi kuin esimerkiksi Maltalta toimivien pelialan yritysten, on Gibraltarin osuus markkinasta isompi kuin mitä voisi yritysten määrästä päätellä. Suuri osa Gibraltarilta toimivista yrityksistä ovat aloittaneet toimintansa jo 1990-luvulla tai 2000-luvun alussa. Maltalla toimii myös isoja peliyrityksiä, mutta suuri osa kasinoista on aloittanut toimintansa vasta viimeisen muutaman vuoden sisällä, minkä vuoksi ne eivät toistaiseksi ole yhtä merkityksellisiä Euroopan rahapelimarkkinalle.

Iso-Britannialle Brexitin vaikutukset osaavan työvoiman kannalta ovat haitalliset. Niin pelialalla kuin muillakin aloilla Iso-Britanniassa työskentelee paljon ulkomaalaisia. EU on mahdollistanut työskentelyn vapaasti Iso-Britanniassa. Kansainvälisten yritysten tulee todennäköisesti olemaan vaikeampi palkata ulkomaalaisia työntekijöitä Iso-Britanniaan. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, millä tavoin nykyinen tilanne muuttuu, sillä päätöksiä EU-maiden kansalaisten työskentelyn ja maassa asumisen suhteen ei ole tehty.

Gibraltarilta toimivien pelisivustojen asiakaskunta koostuu pitkälti pelaajista Iso-Britanniasta, jopa 80% asiakkaista on arvioitu olevan Iso-Britanniasta. Sen vuoksi Brexit ei välttämättä vaikuta niin suuresti yritysten tuottoihin, kuin mitä voisi ensin ajatella.

Lisäksi muutos saattaa hyvinkin olla positiivinen maan sisäisen markkinan kannalta. Kun kilpailu vähenee Iso-Britanniassa, yhä useampi pelaaja valitsee kotimaisen pelisivuston. Tämä saattaa vähentää jonkin verran negatiivista vaikutusta, joka Brexitillä on Iso-Britanniasta toimiville pelisivustoille.

Vaikutuksia on kuitenkin tässä vaiheessa vaikea sanoa, sillä päätöksiä ei ole vielä tehty. Yritysten mielipiteet siitä, aikovatko he siirtää toimintansa muualle, ovat eriäviä. Esimerkiksi yksi suosituimmista pelisivustoista, 888, on ilmoittanut harkitsevansa yritystoimintansa siirtämistä kokonaan Maltalle, kun Brexit astuu voimaan. Lottoland, jonka sivusto on keskittynyt nettilottoon, puolestaan aikoo pysyä Gibraltarilla riippumatta muutoksista, joita Brexit saattaa tuoda tullessaan.

Brexitin vaikutukset Maltan pelialaan

Maltan kannalta Brexit on nähty positiivisena muutoksena, sillä on hyvin todennäköistä, että osa yrityksistä siirtää toimintansa Gibraltarilta Maltalle. Malta on todennäköinen valinta sen vuoksi, että se on yksi harvoista EU-maista, joka tarjoaa pelialan yrityksille sekä lisenssin että alhaisen verotuksen. Toisin sanoen Malta on maa, jossa peliyrityksen toiminta on kannattavaa. Independent-lehden mukaan monet Gibraltarilla toimivat pelialan yritykset harkitsevatkin jo nyt muuttoa Maltalle.

Lisätietoa Maltan lisenssistä löydät artikkelistamme Suosituimmat pelilisenssit.

Se, kuinka moni yrityksistä siirtyy Maltalle Iso-Britanniasta ja Gibraltarilta, riippuu hyvin paljon siitä, millaisia pelialaa koskevia päätöksiä tehdään. Jos isoja yrityksiä siirtyy Maltalle, se vaikuttaa suoraan Maltan taloudelliseen kasvuun, koska peliala muodostaa jo tällä hetkellä niin suuren osan maan taloudesta. Vaikutus on suuri myös sen vuoksi, että Malta on niin pieni maa.

Malta on otollinen maa peliyrityksille myös sen vuoksi, että maassa on valmiina kaikki edellytykset peliyrityksen toiminnalle, sillä lukuisat yritykset toimivat sieltä käsin. Voidaan siis sanoa, että yritystoiminnan siirtäminen Maltalle olisi huomattavasti vaivattomampaa kuin moniin muihin maihin.

Kaikki tähänastiset arviot Brexitin vaikutuksesta pelialaan ovat vain pohdintoja, sillä mitään päätöksiä ei ole toistaiseksi tehty. Vaikka voi olla mielenkiintoista ja jossain määrin hyödyllistäkin pohtia vaikutuksia jo tässä vaiheessa, voimme tällä hetkellä ainoastaan odottaa ja katsoa, mitä tuleman pitää.